Discussion at the University of Warsaw

Following our roundtable on "Liberal practices and conservative global knowledge flows" we continued the conversation in person

Jędrzej Burszta, Natalia Jarska, Agnieszka Kosiorowska, Agnieszka Kościańska, Sylwia Kuźma-Markowska, Natalia Pomian (zespół projektu Katorep)

Katolicyzacja reprodukcji, reprodukcja katolicyzmu. Aktywizm i intymność w Polsce od 1930 r. do dziś  – prezentacja wyników z badań

Trzyletni projekt „Katolicyzacja reprodukcji, reprodukcja katolicyzmu. Aktywizm i intymność w Polsce od 1930 r. do dziś” (OPUS NCN, https://etnologia.uw.edu.pl/katorep) bazował na badaniach etnograficznych i historycznych. W trakcie prezentacji przedstawimy nasze najważniejsze wnioski. Pokażemy, że relacja między katolicyzmem, planowaniem rodziny, seksualnością i płcią nie jest ani nigdy nie była prosta i zdecydowanie wykracza poza ramy politycznego sporu. Jak to możliwe, że katoliczki w Polsce protestowały przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 roku? Czy osoby wierzące zawsze stosowały się do nauki Kościoła w kwestii etyki seksualnej i planowania rodziny? Jakimi lokalnymi i transnarodowymi drogami przenoszą się zarówno liberalne, jak i konserwatywne idee katolickie dotyczące antykoncepcji i seksualności?

Event supported by:

39803958734 18e4f16d9e o
logo 0
national science center poland